Vlnap

ContOS, eCommerce - systém zásilkového prodeje ve společnosti VLNAP a.s.

Společnost VLNAP a.s., se sídlem v Nejdku, patří k tradičním českým výrobcům tkalcovských, kobercových a ručně pletacích přízí. Je významným dodavatelem textilních produktů pro velkoobchodní sektor, ale rovněž nabízí ručně pletací přízi koncovým zákazníkům a maloodběratelům prostřednictvím zásilkového prodeje, který má mnohaletou úspěšnou tradici.

Zadání a cíl

Vedení společnosti se rozhodlo v rámci dalšího zlepšení poskytovaného zákaznického servisu a také z důvodu optimalizace řízení agendy zásilkového prodeje pro modernizaci celého systému. Mezi hlavní cíle patřila zejména optimalizace vnitřních procesů při vyřizování objednávek, rozšíření zákaznického servisu, modernizace e-shopu a jeho přímé napojení na vnitropodnikový systém.

Architektura

Celý systém je tvořen desktopovou síťovou aplikací, e-shopem, rozhraním pro komunikaci s e-shopem a rozhraním pro automatizované podání zásilek prostřednictvím různých dopravců.

Desktopová aplikace umožňuje víceuživatelský režim, zajišťuje sběr objednávek, správu zákazníků, správu sortimentu, hlídá skladové zásoby a provádí automatizované vyřizování objednávek. Pomocí této aplikace mohou operátoři vyřizovat požadavky zákazníků, komunikovat s nimi a pořizovat objednávky z dalších kanálů (e-mail, telefon, pošta). Aplikace obhospodařuje celý sortiment zboží a skladový stav. Poskytuje potřebné výstupy pro další vnitropodnikové procesy.

Aplikace je propojena s e-shopem, tzn. dokáže exportovat a aktualizovat údaje o nabízeném sortimentu, zákaznické údaje a automaticky přijímat objednávky. Generuje datové soubory pro on-line podání zásilek a zároveň páruje došlé platby za doručené zásilky.

Přínosy

Výsledkem tohoto řešení je zásadní zvýšení efektivity celého systému – úspora materiálních zdrojů, času operátorů, maximální eliminace chyb způsobených lidským faktorem a zpřehlednění toku informací. Zákazníkům přináší pohodlnější objednávání, kratší dodací lhůty a rychlejší vyřizování jejich požadavků. Zákazníci mají díky novým možnostem e-shopu podrobnější a přesnější servis svých objednávek, což přispívá k jejich spokojenosti a tím pádem je i dalším důvodem k opakovaným nákupům.

E-shop ZP VLNAP

E-shop je plně integrován s obchodním softwarem ContOS.


© 2012 - 2021, TT Software, s.r.o., ContOS® je registrovaná ochranná známka.