Senzorika

Senzorika - aplikace pro záznam a statistické vyhodnocení výsledků senzorického hodnocení

Firma Jan Becher - Karlovarská Becherovka je společností s více než dvousetletou tradicí, která byla založena v roce 1807 rodinou Becherů, tehdy jako rodinný podnik. Její hlavní činností je výroba a prodej alkoholických a nealkoholických nápojů. Statut akciové společnosti má od roku 1994, v roce 1997 byla privatizována a přešla do vlastnictví druhého největšího výrobce destilátů a vína na světě, skupiny Pernod Ricard.

Senzorická analýza

Společnost se rozhodla pozvednout na vyšší úroveň oblast senzorické analýzy (degustace – ochutnávání vzorků výrobků a surovin). K tomuto účelu potřebovala vyvinout speciální software, který by dokázal zaznamenávat a poté statisticky vyhodnocovat výsledky senzorického hodnocení.

Popis aplikace

Program pro senzorickou analýzu Senzorika umožňuje evidovat hodnotitele, podrobně definovat předměty hodnocení, hodnocené parametry, produkty i jejich dodavatele.

Jednotliví uživatelé mají přiděleny role, které určují jejich oprávnění v rámci aplikace. Správce hodnocení může flexibilně vypisovat a sestavovat nová hodnocení, prohlížet a editovat stávající a zejména provádět statistické vyhodnocování jejich výsledků dle mnoha kritérií. Administrátor aplikace spravuje a definuje jednotlivé číselníky, hodnotitelské stupnice nebo kategorie a má v kompetenci správu uživatelských účtů. Hodnotitel má pak pro každý den k dispozici seznam připravených hodnocení, která postupně vyplňuje.

Správce hodnocení má kdykoli okamžitý přehled o průběhu veškerých hodnocení i činnosti hodnotitelů a výsledcích hodnocení. Tato hodnocení může filtrovat prostřednictvím pokročilých filtrů a následně tisknout pomocí různých typů sestav ať už ve formě tabulek či grafů. Aplikace nabízí zároveň možnost exportu svých dat ve formátu pro tabulkový kalkulátor (např. MS Excel), a umožňuje tak tato data dále zpracovávat nezávisle na aplikaci.

Hlavním přínosem aplikace je maximální usnadnění a zpřehlednění přípravy jednotlivých hodnocení, bohaté možnosti statistického vyhodnocení, neustálá dostupnost všech potřebných výstupních dat pro manažery a široký prostor pro konfiguraci jednotlivých částí aplikace.

Architektura aplikace

S ohledem na způsob a režim provozu aplikace bylo rozhodnuto, že se bude jednat o desktopovou aplikaci typu client-server, podporující provoz v lokální počítačové síti Microsoft (protokol TCP/IP). Data jsou uložena na databázovém serveru MS SQL Server 2008. Aplikace je určena pro předem neomezený počet současně pracujících uživatelů a je naprogramována tak, aby mohla být provozována na platformě MS Windows od verze 2000 SP4 až po Windows 7.

Použité technologie

Aplikace je naprogramována v jazyce Delphi v prostředí Embarcadero® Delphi®. Data jsou uložena na vyhrazeném databázovém serveru MS SQL Server.


Senzorika
logo

© 2012 - 2017, TT Software, s.r.o., ContOS® je registrovaná ochranná známka.