Senzorika

Sledování kontroly kvality - aplikace na vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu materiálů, surovin, polotovarů a finálních výrobků

Firma Jan Becher - Karlovarská Becherovka je společností s více než dvousetletou tradicí, která byla založena v roce 1807 rodinou Becherů, tehdy jako rodinný podnik. Její hlavní činností je výroba a prodej alkoholických a nealkoholických nápojů. Statut akciové společnosti má od roku 1994, v roce 1997 byla privatizována a přešla do vlastnictví druhého největšího výrobce destilátů a vína na světě, skupiny Pernod Ricard.

Popis aplikace

Aplikace slouží k záznamu údajů o jednotlivých kontrolovaných předmětech, záznamu naměřených hodnot a jejich vyhodnocení. Výsledky těchto hodnocení jsou automaticky předávány dalším uživatelům systému dle jejich přístupových a procesních oprávnění.

Oprávněný uživatel je online informován o stavu a výsledku kontroly všech předmětů, které patří do jeho kompetence. Vkládané údaje procházejí jak věcnou, tak logickou validací. Součástí aplikace je také vazba na související dokumenty, které jsou potřebné během kontroly, např. technické specifikace materiálů a produktů, jejich vyobrazení a další pomocné údaje.

Hlavní manažer kvality má k dispozici přehled a kontrolu nad veškerými klíčovými ukazateli a je okamžitě informován o všech případných anomáliích v průběhu sledování celého procesu.

Součástí aplikace je pokročilá filtrace veškerých dat a množství specifických tiskových výstupů a také možnost jejich exportu k dalšímu zpracování a vyhodnocování, např. v MS Excel. Aplikace je plně parametrizována a její správce může detailně nastavit každé uživatelské roli pravidla pro zasílání avíz nebo oprávnění k funkcím aplikace.

Přínosem aplikace je centralizace a sjednocení informací k vyhodnocování vstupní, mezioperační a výstupní kontroly materiálů, surovin, polotovarů a finálních výrobků. Usnadňuje přístup ke všem požadováným výstupům z těchto kontrol a umožňuje přehlednou formou jejich další zpracování.

Architektura aplikace

Jedná se o desktopovou aplikaci typu client-server, podporující provoz v lokální počítačové síti Microsoft (protokol TCP/IP). Data jsou uložena na databázovém serveru MS SQL Server 2008. Aplikace je určena pro předem neomezený počet současně pracujících uživatelů a je naprogramována tak, aby mohla být provozována na platformě MS Windows od verze XP až po Windows 7.

Použité technologie

Aplikace je naprogramována v jazyce Delphi v prostředí Embarcadero® Delphi®. Data jsou uložena na vyhrazeném databázovém serveru MS SQL Server.


Senzorika
logo

© 2012 - 2021, TT Software, s.r.o., ContOS® je registrovaná ochranná známka.